پنج شنبه , 23 آذر 1396
خانه / اخبار بورس / اخبار فوری بورس / بازار در تدارک الگوی سه حمله/شرایط جهت آغاز روند صعودی آماده است

بازار در تدارک الگوی سه حمله/شرایط جهت آغاز روند صعودی آماده است

اگر چه وضعیت بازار سرمایه از حیث متغیرهای بنیادی در سطوح حداقلی خود قرار دارد و این موضوع با مراجعه به نسبت های P/E، P/S و P/B که به ترتیب در سطوح 4.9، 1.7و 1.2 قرار دارند تأیید می شود، اما به دلیل درگیر بودن با سیاست های انقباضی پولی سرسختانه دولت، شروع لرزان فاز سوم هدفمندی یارانه ها، قیمت های حداقلی نفت، ریسک های سیستماتیک ناشی از ناآرامی های منطقه ای و عدم حصول توافق قطعی تا تاریخ تهیه این گزارش، انگیزه ای جهت برگشت به روند صعودی ندارد.

بازار در تدارک الگوی سه حمله/شرایط جهت آغاز روند صعودی آماده است

بر اساس گزارش بورس نیوز، از طرف دیگر ارزیابی تکنیکی شاخص کل نیز نشان می دهد که اکثر نماگرها در مقیاس هفتگی در سطوح حداقلی خود قرار دارند و شرایط جهت صعود (ولو بصورت کوتاه مدت) آماده است. توجه در حرکت شاخص در مقیاس هفتگی نشان می دهد از دیماه سال 1392 که روند نزولی در شاخص کل آغاز شده است و بیش از یکسال و نیم به طول انجامیده است در 2 مرحله شاخص کل تلاش ناموفقی جهت شکستن خط روند نزولی داشته است که آخرین تلاش از این دست در فروردین ماه و همزمان با تفاهم نامه لوزان سوئیس بوده است.

الگوی عمومی حرکت شاخص کل علائمی از ظهور الگوی سه حمله در خود دارد که در حال رصد آن هستیم و جهت قطعیت شکل گیری این الگوی هارمونیک در شاخص کل، نیازمند برگشت بازار و شکسته شدن خط روند نزولی 1.5 ساله هستیم که تا کنون در قالب کانال نزولی مورد بحث در2 مرحله تلاش ناموفقی جهت شکسته شدن خط روند نزولی شکل گرفته و بنظر می رسد که این بار ضمن کسب انرژی لازم (در اثر کاهش قابل توجه قیمت سهام) قادر به شکست خط روند نزولی خواهد بود. توجه داشته باشیم که شرط شکست (قطعیت الگو)آن است که حداقل سه روز یا به میزان 3درصد بالاتر از خط روند نزولی ( در ورای 64700 واحد) تثبیت شود.

خلاصه و نتیجه گیری

علیرغم وجود مقادیر حداقلی در شاخص های بنیادی بازار از جمله P/E، P/S و P/B و … سیاست های اقتصادی نامناسب دولت به همراه تحمیل ریسک های سیستماتیک، اظهار نظر در خصوص افق پیش روی بازار را بسیار سخت کرده است. اما خوشبختانه، ظهور الگوی سه حمله در الگوی حرکتی شاخص کل، امیدهایی را جهت برگشت بازار ظرف یک تا دو ماه آتی ایجاد کرده است. الگوی سه حمله از جمله الگوهای بسیار معتبر هارمونیک است که لازمه تأیید آن شکسته شدن خط روند نزولی 1.5 ساله و در عین حال تثبیت در سطوح بالاتر از 64700 واحد حداقل به میزان سه روز یا 3 درصد است. به نظر می رسد که در سایه افت سنگین سهام، انرژی لازم جهت شکسته شدن سطح مذکور فراهم آمده است. موضوعی که در کانال نزولی جاری قبلاً در 2 مرحله تست ناموفق داشته است. تحت این شرایط پیش بینی می شود خریدهای مرحله ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی در سطوح قیمت های جاری سهام با سود مناسبی (حداقل در میانمدت)همراه خواهد بود.

} else {

بازتاب کلوب